ปลั๊กอิน Heartbeat Control สำหรับ WordPress

Heartbeat Control เป็นปลั๊กอินที่พัฒนาโดย Jeff Matson เป็นปลั๊กอินที่ช่วยตรวจสอบทรัพยากรที่ใช้ในเว็บโฮสติ้งของคุณ
ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนว่าเว็บโฮสติ้งของคุณใช้ทรัพยากรมากเกินไป เกิดจาก Heartbeat API ส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ POST /wp-admin/admin-ajax.php ทำให้เกิดการใช้งาน CPU สูง ซึ่งบริการโฮสติ้งที่ใช้อยู่เป็นแบบ shared hosting ซึ่งมีการจำกัดทรัพยากร อาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้

สำหรับวิธีการใช้งานปลั๊กอิน Heartbeat Control มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

ก่อนที่จะใช้งานปลั๊กอิน Heartbeat Control จะต้องทำการติดตั้งปลั๊กอินนี้เสียก่อน

วิธีการติดตั้งปลั๊กอิน Heartbeat Control

1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin ใส่ username และ password จากนั้นกดปุ่ม Login

2.ที่เมนูด้านซ้าย เลือก Plugin >> Add New >> ค้นหาปลั๊กอินโดยพิมพ์คำว่า “Heartbeat Control” เมื่อพบแล้วให้กดปุ่ม
Install Now

3.คลิกที่ปุ่ม Active เพื่อเปิดการใช้งานปลั๊กอิน

หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งานปลั๊กอินแล้ว ปลั๊กอินยังไม่สามารถทำงานได้ ต้องทำการตั้งค่าปลั๊กอินด้วย

วิธีการตั้งค่าปลั๊กอิน Heartbeat Control

1.เมนูด้านซ้ายมือ เลือก Settings >> Heartbeat Control Settings
ที่ Heartbeat Behavior ให้เลือก Modify Heartbeat เพื่อเป็นการควบคุมการทำงานปลั๊กอิน

หมายเหตุ: แต่ละกฏที่สร้างจะมีการจัดลำดับความสำคัญหรือตำแหน่งของแต่ละรายการ ซึ่งรายการที่มีลำดับความสำคัญที่สูงที่สุดจะอยู่บน ส่วนรายการที่มีลำดับความสำคัญจะอยู่ด้านล่าง ผู้ใช้สามารถสร้างกฏได้หลายอัน หรือเลือกที่จะปิดการใช้งานก็ได้

2.ที่ Location เป็นการเลือกว่าต้องการให้ปลั๊กอินดำเนินการในส่วนไหนของเว็บบ้าง หากต้องการดำเนินการทั้งหมดให้ติ๊กถูกหน้าข้อความทั้งหมด
Frequency เป็นการตั้งค่าความถี่ในการทำงานของปลั๊กอิน สามารถเลือกความถี่ได้สูงสุด 300 วินาที่
หมายเหตุ: แนะนำให้เลือกความถี่ตั้งแต่ 60 วินาทีขึ้นไป

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save Changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

Was this article helpful?

Related Articles