วิธีการติดตั้งปลั๊กอิน Heartbeat Control สำหรับ WordPress

ในกรณีที่ WordPress มีผู้เข้าชมจำนวนมาก และมีการติดตั้งปลั๊กอินส่วนเสริมหลายตัว หลายครั้งเราพบว่า WordPress จะเรียกใช้ Heartbeat API เพื่อทำการ Update ข้อมูลระหว่าง Server กับ Web Browser ผ่าน AJAX จนมากเกินความจำเป็นทำให้ WordPress ใช้ CPU สูงมากกว่าปรกติ ส่งผลทำให้เว็บไซต์ทำงานช้าลง เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยใช้ปลั๊กอินนี้ช่วยควบคุมความถี่ในการของ Heartbeat API ไม่ให้ทำงานถี่จนเกินไป

ก่อนที่จะใช้งานปลั๊กอิน Heartbeat Control จะต้องทำการติดตั้งปลั๊กอินนี้เสียก่อน

วิธีการติดตั้งปลั๊กอิน Heartbeat Control

1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp-admin ใส่ username และ password จากนั้นกดปุ่ม Login

2. ที่เมนูด้านซ้าย เลือก Plugin >> Add New

3. ที่ Keyword ให้พิมพ์คำว่า “Heartbeat Control” เมื่อระบบค้นหาพบแล้ว ให้คลิกที่ Install Now เพื่อทำการติดตั้งปลั๊กอิน

4. คลิกที่ปุ่ม Active เพื่อเปิดการใช้งานปลั๊กอิน

หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งานปลั๊กอินแล้ว ปลั๊กอินยังไม่สามารถทำงานได้ ต้องทำการตั้งค่าปลั๊กอินด้วย

วิธีการตั้งค่าปลั๊กอิน Heartbeat Control

1.เมนูด้านซ้ายมือ เลือก Settings >> Heartbeat Control Settings
ที่ Heartbeat Behavior ให้เลือก Modify Heartbeat เพื่อเป็นการควบคุมการทำงานปลั๊กอิน

หมายเหตุ: แต่ละกฏที่สร้างจะมีการจัดลำดับความสำคัญหรือตำแหน่งของแต่ละรายการ ซึ่งรายการที่มีลำดับความสำคัญที่สูงที่สุดจะอยู่บน ส่วนรายการที่มีลำดับความสำคัญจะอยู่ด้านล่าง ผู้ใช้สามารถสร้างกฏได้หลายอัน หรือเลือกที่จะปิดการใช้งานก็ได้

2. ที่ Location เป็นการเลือกว่าต้องการให้ปลั๊กอินดำเนินการในส่วนไหนของเว็บบ้าง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ WordPress Dashboard, Frontend และ Post Editor ซึ่งหากต้องการดำเนินการทั้งหมดให้ติ๊กเลือกหน้าข้อความทั้งหมด

  • Allow Heartbeat: เปิดใช้งานปลั๊กอินโดยใช้ค่า Default ของระบบ
  • Diasable Heartbeat: ปิดใช้งานปลั๊กอิน
  • Modify Heartbeat: เปิดใช้งานปลั๊กอิน โดยตั้งค่าความถี่แบบกำหนดเอง


Overfide Heartbeat Frequency เป็นการตั้งค่าความถี่ในการทำงานของปลั๊กอิน สามารถเลือกความถี่ได้สูงสุด 300 วินาที ซึ่งทางเราแนะนำให้ตั้งค่ามากกว่า 60 วินาทีขึ้นไป

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save Changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

Was this article helpful?

Related Articles