วิธีการติดตั้งปลั๊กอิน Heartbeat Control สำหรับ WordPress

Plugin Heartbeat Control WordPress

ในกรณีที่ WordPress มีผู้เข้าชมจำนวนมาก และมีการติดตั้งปลั๊กอินส่วนเสริมหลายตัว หลายครั้งเราพบว่า WordPress จะเรียกใช้ Heartbeat API เพื่อทำการ Update ข้อมูลระหว่าง Server กับ Web Browser ผ่าน AJAX จนมากเกินความจำเป็นทำให้ WordPress ใช้ CPU สูงมากกว่าปรกติ ส่งผลทำให้เว็บไซต์ทำงานช้าลง เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยใช้ปลั๊กอินนี้ช่วยควบคุมความถี่ในการของ Heartbeat API ไม่ให้ทำงานถี่จนเกินไป

ก่อนที่จะใช้งานปลั๊กอิน Heartbeat Control จะต้องทำการติดตั้งปลั๊กอินนี้เสียก่อน

วิธีการติดตั้งปลั๊กอิน Heartbeat Control

1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp-admin ใส่ username และ password จากนั้นกดปุ่ม Login

2. ที่เมนูด้านซ้าย เลือก Plugin >> Add New

3. ที่ Keyword ให้พิมพ์คำว่า “Heartbeat Control” เมื่อระบบค้นหาพบแล้ว ให้คลิกที่ Install Now เพื่อทำการติดตั้งปลั๊กอิน

4. คลิกที่ปุ่ม Active เพื่อเปิดการใช้งานปลั๊กอิน

หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งานปลั๊กอินแล้ว ปลั๊กอินยังไม่สามารถทำงานได้ ต้องทำการตั้งค่าปลั๊กอินด้วย

วิธีการตั้งค่าปลั๊กอิน Heartbeat Control

1.เมนูด้านซ้ายมือ เลือก Settings >> Heartbeat Control Settings
ที่ Heartbeat Behavior ให้เลือก Modify Heartbeat เพื่อเป็นการควบคุมการทำงานปลั๊กอิน

หมายเหตุ: แต่ละกฏที่สร้างจะมีการจัดลำดับความสำคัญหรือตำแหน่งของแต่ละรายการ ซึ่งรายการที่มีลำดับความสำคัญที่สูงที่สุดจะอยู่บน ส่วนรายการที่มีลำดับความสำคัญจะอยู่ด้านล่าง ผู้ใช้สามารถสร้างกฏได้หลายอัน หรือเลือกที่จะปิดการใช้งานก็ได้

2. ที่ Location เป็นการเลือกว่าต้องการให้ปลั๊กอินดำเนินการในส่วนไหนของเว็บบ้าง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ WordPress Dashboard, Frontend และ Post Editor ซึ่งหากต้องการดำเนินการทั้งหมดให้ติ๊กเลือกหน้าข้อความทั้งหมด

  • Allow Heartbeat: เปิดใช้งานปลั๊กอินโดยใช้ค่า Default ของระบบ
  • Diasable Heartbeat: ปิดใช้งานปลั๊กอิน
  • Modify Heartbeat: เปิดใช้งานปลั๊กอิน โดยตั้งค่าความถี่แบบกำหนดเอง


Overfide Heartbeat Frequency เป็นการตั้งค่าความถี่ในการทำงานของปลั๊กอิน สามารถเลือกความถี่ได้สูงสุด 300 วินาที ซึ่งทางเราแนะนำให้ตั้งค่ามากกว่า 60 วินาทีขึ้นไป

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save Changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

Was this article helpful?

Related Articles