วิธีเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ email ใน whitelist contact ใน hotmail

ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล ทำให้เกิดปัญหาอีเมลตีกลับไปยังผู้ส่ง ปัญหานี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ชื่อผู้รับไม่ถูกต้อง, กล่องจดหมายของผู้รับเต็ม, อีเมลผู้ส่งถูกขึ้นบัญชีดำ (blacklist), หมายเลข IP Address ของผู้ส่งถูกขึ้นบัญชีดำ (blacklist) หรือไม่สามารถติดต่ออีเมลปลายทางได้ในขณะนั้น, ปัญหาระบบ network หรือปัญหาอื่นๆ

แต่ถ้าระบบอีเมลหรือ mail server ที่ใช้บริการอยู่มีการติดตั้งระบบ anti spam mail วิธีการที่จะทำให้คุณสามารถรับอีเมลจากผู้ส่งได้ก็คือ จะต้องทำการเพิ่มบัญชีอีเมลที่ต้องการรับลงใน whitelist หรือ address boook เสียก่อน

สำหรับวิธีการสร้าง whitelist ใน hotmail สามารถทำได้ ดังนี้

1.พิมพ์ URL: outlook.live.com คลิกที่ Sign in

2. ใส่ชื่อบัญชี จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

3. ใส่รหัสผ่านจากนั้นคลิกที่ Sign in

4. ที่หน้าเมนูคลิกที่ แล้วคลิกที่ข้อความ View all Outlook settings

5. ที่ Settings เลือก Mail => Junk email => Safe senders and domains => คลิกที่ +Add 
จากนั้นใส่ชื่ออีเมลที่ต้องการให้เป็น White list

6. ชื่อจะถูกเพิ่มเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save

Was this article helpful?

Related Articles