วิธีค้นหาอีเมลที่มีไฟล์แนบขนาดใหญ่

สำหรับผู้ใช้อีเมล G Suite ที่มีปัญหาพื้นที่เมลเต็ม เรามีวิธีการค้นหาว่าเมลใดมีไฟล์แนบขนาดใหญ่ เพื่อที่ผู้ใช้จะได้จัดการเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับกล่องเมลของคุณได้

สำหรับวิธีมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

2. ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

3. พิมพ์ข้อความค้นหาที่ Search  ดังภาพ

สำหรับคำค้นหาสามารถเลือกได้หลากหลายแบบ เช่น

  • size:[size in bytes]: ค้นหาโดยระบุขนาดของไฟล์ เช่น size:5242999 หรือ size:5MB
  • size:[size in bytes]  has:attachment: ค้นหาอีเมลที่มีไฟล์แนบ โดยระบุขนาดไฟล์ ยกตัวอย่างเช่น size:5mb has:attachment
  • size:[size in bytes]  has:attachment filename: ext: ค้นหาอีเมลที่มีไฟล์แนบ โดยระบุขนาดไฟล์ และชื่อไฟล์ ยกตัวอย่างเช่น size:10mb has:attachment filename:pdf
  • ระบุขนาดของไฟล์ โดยใช้คำว่า larger, larger_than, smaller และ smaller_than ยกตัวอย่างเช่น larger_than:5m smaller_than:8M

 

 

Was this article helpful?

Related Articles