วิธีค้นหาเมลที่มีไฟล์แนบขนาดใหญ่ใน Gmail

Search mail attachment Gmail

สำหรับผู้ใช้งานอีเมล G Suite ที่มีปัญหาพื้นที่เมลเต็ม สามารถค้นหาได้ว่าเมลใดมีไฟล์แนบขนาดใหญ่ เพื่อที่ผู้ใช้จะได้จัดการเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บเมลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Gmail

คลิกที่ไอคอน Show search options ในช่องค้นหา

กำหนดรายละเอียดในหัวข้อ Size

  • เลือกประเภทขนาดไฟล์ โดยจะมี greater than (มากกว่า) และ less than (น้อยกว่า)
  • ระบุขนาดของไฟล์ (เป็นตัวเลข)
  • เลือกขนาดของไฟล์ (เป็นหน่วย) โดยจะมี MB, KB และ Bytes

เมื่อเสร็จแล้วให้ติ๊กถูกที่ Has attachment จากนั้นคลิกที่ Search

Was this article helpful?

Related Articles