วิธีใช้งาน Cronjob ใน Directadmin Control Panel

Cronjobs ไว้ใช้สำหรับให้คำสั่งต่างๆ ทำงานอัตโนมัติตามเวลาที่เราต้องการบนระบบปฏิบัติการที่เป็น LINUX เช่น ตั้งเวลาให้ Cronjobs ทำการเรียกไฟล์ php เพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาที่กำหนด

คุณสามารถใช้งาน Cronjobs ใน DirectAdmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. คลิกที่เมนู Cronjobs

3. ระบุเวลาที่คุณต้องการให้ Cronjobs ทำงาน เช่น ต้องการให้ Cronjobs ทำงานทุกๆ 30 นาที จะระบุได้ดังภาพ

หากต้องการให้ Cronjobs ทำงานทุกๆ เที่ยงคืนของวัน คุณสามารถระบุเวลาได้ดังนี้

หมายเหตุ : ไม่อนุญาติให้ Cronjobs มีความถี่ในการทำงานน้อยกว่า 15 นาที บนระบบ Shared Web Hosting

4. กำหนดค่า Command โดยการระบุ path คำสั่งที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น

  • หากต้องการ สั่งให้ไฟล์ php ทำงานให้อ้างอิงตำแหน่งของ php ก่อนคือ
    /usr/local/bin/php (ดูรายละเอียดตำแหน่งได้จาก phpinfo)
  • จากนั้นตามด้วยตำแหน่งของ script
    /home/youruser/domains/yourdomain.com/public_html/testscript.php
  • จะได้คำสั่งดังนี้
    /usr/local/bin/php /home/youruser/domains/yourdomain.com/public_html/testscript.php

หมายเหตุ : หากไม่ต้องการให้ระบบส่ง E-Mail หาทุกๆ ครั้งที่ Cronjob ทำงานให้คลิกที่ Prevent Email ก่อนหลังจากนั้นค่อยคลิก Add

5. ได้ Cronjobs สำหรับรันไฟล์ test.php ทุกๆ 30 นาที

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?