การใช้งาน cronjob ใน DirectAdmin

Usage cronjob DirectAdmin

Cronjob นั้น มีไว้สำหรับให้คำสั่งต่างๆ ทำงานอัตโนมัติตามเวลาที่ต้องการบนระบบปฏิบัติการ LINUX เช่น ตั้งเวลาให้ cronjob ทำการเรียกไฟล์ php เพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาที่กำหนด โดย cronjob จะมีการใช้งานต่างๆ ดังนี้

1. การสร้าง cronjob

2. การแก้ไข cronjob

3. การลบ cronjob

Was this article helpful?

Related Articles