วิธีแก้ไข cronjob ใน DirectAdmin

Fix cronjob DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถแก้ไข cronjob ที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Cron Jobs ในหมวด Advanced Features

คลิกที่ไอคอน Edit ใน cronjob ที่ต้องการแก้ไข

แก้ไขค่าการทำงานของ cronjob ตามต้องการ จากนั้นคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่าของ cronjob ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles