วิธีแก้ไขปัญหาลบ User และ Group ไม่ได้ใน Owncloud

การใช้งาน Owncloud หากพบปัญหาไม่สามารถลบ Users หรือ Groups ที่ไม่ต้องการออกจาก Owncloud ได้ คุณสามารถแก้ไขได้โดยสร้างไฟล์ชื่อ .htaccess (จุด-เฮช-ที-เอ-ซี-ซี-อี-เอส-เอส) ด้วย Notepad หรือ Text Editor ที่คุณใช้อยู่ และเขียนคำสั่ง ตามนี้ลงไปในไฟล์

Order allow,deny
Allow from all

จากนั้นอัพโหลดไฟล์ .htaccess ไปไว้ในแฟ้ม public_html และตรวจสอบดูอีกครั้งก็จะพบว่า คุณสามารถลบ Users หรือ Groups ที่ไม่ต้องการออกจาก Owncloud ได้แล้วครับ

Was this article helpful?

Related Articles