วิธีเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน ownCloud

คุณสามารถเพิ่มหรือลบบัญชีผู้ใช้งานได้อย่างอิสระ โดยปริมาณพื้นที่การใช้งานขึ้นอยู่กับ Disk Quota ของแต่ละ Users ที่คุณกำหนด ซึ่งสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. ทำการ login เข้าสู่เว็บ ownCloud ใส่ Usename และ Password โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/owncloud/index.php/login

2. คลิกปุ่ม admin ที่มุมขวาด้านบน และเลือก Users

3. กำหนด Username, Password และ Group ได้ตามต้องการ จากนั้นคลิก Create

4. การกำหนด Disk Quota ให้กับบัญชีผู้ใช้งาน ownCloud

ในส่วนของเมนู Quota ให้กำหนดพื้นที่การใช้งานของคุณได้ตามต้องการ

Was this article helpful?

Related Articles