วิธีใช้งาน ownCloud เบื้องต้น

ownCloud เป็นระบบเก็บข้อมูลขององค์กรไว้บน Server ของคุณ ใช้งานผ่าน Web Browser สามารถเชื่อมต่อจากอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น Windows, Mac OSX, iOS และ Android คุณสามารถเรียนรู้การใช้งาน ownCloud เบื้องต้นได้ดังนี้

ทำการ login เข้าสู่เว็บ ownCloud ใส่ Usename และ Password โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/owncloud/index.php/login

การ Upload Files

1. คลิกที่ปุ่ม Upload

2. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการอัพโหลด

การ Download Files

1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการดาวน์โหลด จากนั้นคลิก Download

การแชร์ไปยังบุคคลภายนอกหรือการสร้าง Public Link

1. เลือกไฟล์ที่ต้องการ คลิ๊กที่ Shared

2. คลิ๊กเลือก Sharing >  Public Links > Create public link โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  • Link Name เป็นชื่อ Link ที่ต้องการ shared
  • Password ใส่ Password
  • Expiration ตั้งค่าวันหมดอายุของ Link นี้

เมื่อตั้งค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Save

Was this article helpful?

Related Articles