วิธีลบ Error Log ใน SMF

การปล่อยให้มี Error Log เป็นจำนวนมาก จะทำให้การใช้พื้นที่ของฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ทำให้ฐานข้อมูลบวมได้ และสงผลให้เว็บไซต์ทำงานช้าลง ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าช่วงเวลาการเก็บ Error Log ไว้ในระบบได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.ทำการ login เข้าสู่น้าเว็บของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ แล้วตามด้วย index.php เช่น http://yourdomain.com/index.php
โดยใส่ Username และ Password จากนั้นกด Enter

2. เลือกเมนู phpMyAdmin

3. คลิกชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการ ยกตัวอย่าง เช่น youruser_smf

4. เลือกตารางฐานข้อมูลชื่อ smf_log_errors คลิ๊กเมนู Operations

5. คลิก Empty the table (TRUNCATE)

Was this article helpful?

Related Articles