ขั้นตอนการอนุญาตการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากภายนอกบน DirectAdmin

DirectAdmin database

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้งานโฮสอะตอม ที่เลือกใช้งาน Control Panel เป็น DirectAdmin เรามีการตั้งค่าบล็อกการเชื่อมต่อ Database จากภายนอกเอาไว้เป็นค่ามาตรฐาน ทำให้คุณไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับภายนอกได้ ยกตัวอย่างเช่นการเชื่อมต่อจากภายนอก Server โดยใช้โปรแกรม Navicat, MySQL Workbench หรือ SQL-Front

หากท่านต้องการเชื่อมต่อจากภายนอก กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

login เข้าใช้งาน DirectAdmin โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 2222 เช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นกรอก username, password และคลิกที่ Sign in

ในหน้า Dashboard ของ DirectAdmin => คลิกที่เมนู MySQL Management

คลิกเลือกชื่อฐานข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมต่อจากภายนอก

สำหรับการอนุญาตให้เชื่อมต่อฐานข้อมูลจากภายนอกมี 2 แบบ ได้แก่

แบบที่ 1 อนุญาติการเชื่อมต่อแบบระบุ IP Address

ไปที่หัวข้อ Access Host จะมีช่องให้ใส่ IP ของเครื่องที่จะอนุญาตให้รีโมทเข้ามาที่ฐานข้อมูล ให้ทำการใส่ IP ลงในช่อง แล้วคลิกปุ่ม “Add New”

แบบที่ 2 อนุญาติการเชื่อมต่อทุก IP Address

แบบนี้จะทำให้สามารถเชื่อมต่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากภายนอกได้ทุก IP Address แบบไม่จำกัด และไม่ต้องคอยมาเพิ่ม IP Address อีก เพียงแค่ใส่เครื่องหมาย % จากนั้นคลิก Add New

แต่เราไม่แนะนำให้อนุญาติทั้งหมดทุก IP แบบนี้ เนื่องอาจถูก hacker เข้ามา scan และ bruteforce สุ่มรหัสผ่านได้

Was this article helpful?

Related Articles