ขั้นตอนการอนุญาติให้เชื่อมต่อฐานข้อมูลจากภายนอกได้

เนื่องจากเรามีการบล็อคการเชื่อมต่อที่เข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอก เพื่อความปลอดภัยของฐานข้อมูลของท่านที่อยู่ในระบบ ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Navicat หรือ SQL-Front จากภายนอกได้

หากท่านต้องการเชื่อมต่อจากภายนอก กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

 

2. คลิกที่เมนู MySQL Management

 

3.คลิกเลือกชื่อฐานข้อมูลที่คุณต้องเชื่อมต่อจากภายนอก

 

4. ไปที่หัวข้อ Access Host จะมีช่องให้ใส่ IP ของเครื่องที่จะอนุญาตให้รีโมทเข้ามาที่ฐานข้อมูล ให้ทำการใส่ IP ลงในช่อง แล้วคลิกปุ่ม “Add New”

 

5. ในกรณีที่ต้องการให้เชื่อมต่อได้ทุก IP Address แบบไม่จำกัด และไม่ต้องคอยมาเพิ่มอีกให้ใส่เครื่องหมาย % แทนได้เลย แต่เราไม่แนะนำให้เปิดทั้งหมด เนื่องอาจอาจถูก hacker เข้ามา scan และ bruteforce สุ่มรหัสผ่านได้ จากนั้นคลิก Add New

 

Was this article helpful?

Related Articles