วิธีการติดตั้ง Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird คือ เป็นโปรแกรม OpenSource ที่ใช้สำหรับบริการจัดการ E-Mail ได้ง่ายๆ เช่น เขียนจดหมาย, การทำสำเนาจดหมาย, ลบจดหมาย เป็นต้น โดยมีหลักการทำงานคล้ายๆกับ Microsoft Outlook สามารถใช้งานร่วมกับ Hotmail, Gmail Yahoo ฯลฯ ได้ ท่านสามารถหา download โปรแกรมใช้งานได้ฟรี โปรแกรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจได้ว่าปัญหาการผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะสามารถถูกแก้ไขและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนการติดตั้ง Mozilla Thunderbird มีดังนี้

1.ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/ กด Download

2. เมื่อ Download มาแล้วให้คลิกที่ ไอคอนเพื่อทำการติดตั้ง

3. ให้กดปุ่ม Next

4. กดเลือกการตั้งค่า โดย

  • Standard เป็นการติดตั้งแบบมาตรฐาน
  • Custom เป็นการติดตั้งโดยเลือกรูปแบบการติดตั้งด้วยตนเอง

ให้คลิกเครื่องหมายถูกเพื่อต้องการให้ Mozilla Thundersbird เป็น Mail เริ่มต้น จากนั้นกด Next

5. เลือก drive ที่ต้องการติดตั้ง โปรแกรม Mozilla Thunderbird จากนั้นกด Install

6. โปรแกรมจะทำการติดตั้ง

7. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้กด Finish

8. เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้วจะได้ icon ดังภาพ

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles