วิธีติดตั้ง mod_evasive เพื่อป้องกัน DDOS Attack ให้ DirectAdmin

mod_evasive คือ module ส่วนเสริม ของ apache ซึ่งทำหน้าที่ ตรวจจับ การ request ผ่าน apache web server มีขั้นตอนการทำงาน คือหากมี IP ใด ทำการ request เข้ามายัง web server มากกว่าปรกติ mod_evasive จะทำการ ban IP ดังกล่าว กระบวนการนี้จะช่วยป้องกันการ DDoS attack ผ่าน apache ได้

การติดตั้งให้ login ssh ด้วยสิทธิ์ root แล้วสั่งดังนี้ (ค่อยๆ พิมพ์ทีละบรรทัดนะครับใจเย็นๆ)

wget http://www.zdziarski.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/mod_evasive_1.10.1.tar.gz
tar xzf mod_evasive_1.10.1.tar.gz
cd mod_evasive
apxs -cia mod_evasive20.c

แก้ไขไฟล์ apache config ใส่ code ไว้ล่างๆ ได้เลย

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf 

เพิ่ม code ดังนี้

DOSHashTableSize 3097
DOSPageCount 10
DOSSiteCount 280
DOSPageInterval 1
DOSSiteInterval 1
DOSWhitelist 127.0.0.1
DOSBlockingPeriod 1200
DOSEmailNotify admin@yourserver.com

เรียบร้อยแล้วให้ทำการ restart apache เป็นอันจบกระบวนการ

service httpd restart

วิธีดูว่า mod_evasive ทำการ block ip ไหนไปบ้างแล้วให้ พิมพ์

grep Blacklisting /var/log/messages

ดูจาก log เอานะครับ เพราะถ้าเขียนให้มันส่งอีเมลมาให้ มันจะส่งมาบ่อยมากจนรำคาญเลยครับ เพราะวันๆ จะมี ip ที่ถูก block เป็นจำนวนมากครับ

Was this article helpful?

Related Articles