การติดตั้ง XCache ให้กับ Apache

XCache คือ extension ของ PHP ที่จะทำหน้าที่ลดภาระการทำงานของ Server เหมาะสำหรับเพิ่มความเร็วของเว็บไซต์ที่ทำงานแบบไดนามิก เช่นเว็บไซต์ที่เขียนด้วย PHP และเว็บไซต์ที่ทำงานโดยใช้ฐานข้อมูล โดย XCache จะทำหน้าที่ cache หน้าเว็บที่เรียกใช้งานบ่อยๆ script หรือการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ที่ใช้งานบ่อยๆ ให้กลายเป็น static file (cache) และนำไปแสดงผลแทน เพื่อลดภาระที่ Server จะต้องประมวลผลข้อมูลซ้ำๆ ทุกครั้งที่เรียกใช้งาน ทำให้ประสิทธิภาพของ Server ทำงานดีขึ้น ส่งผลทำให้เว็บไซต์ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นครับ..

การติดตั้ง ก่อนอื่นขอให้ไปที่เว็บไซต์ http://xcache.lighttpd.net

เพื่อตรวจสอบว่ามี Stable Version ใหม่ออกมาหรือไม่ ถ้าเจอให้คัดลอก link มาครับ
จากนั้นเราก็ ssh เข้ามายัง server ที่ต้องการติดตั้ง

1. เริ่มต้นการติดตั้งด้วยการดาวน์โหลดมาที่ server ครับ

wget http://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/3.1.0/xcache-3.1.0.tar.gz

2. จากนั้นรันคำสั่งติดตั้งดังนี้ทีละบรรทัดครับใจเย็นๆ

tar xzf xcache-3.1.0.tar.gz
cd xcache-3.1.0
phpize
./configure --enable-xcache
make && make install


3. เมื่อสั่งติดตั้งแล้วเราจะเห็นข้อความติดตั้งเรียบร้อยแล้วและตำแหน่งที่ได้ทำการติดตั้งครับ (ให้คัดลอกตำแหน่งไว้ครับ)

Installing shared extensions: /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/


4. ทำการค้นหา php.ini ในเครื่อง

php -i | grep php.ini


จะได้ค่าดังนี้ครับ (ค่าที่ได้แต่ละเครื่องอาจไม่เหมือนกัน)

Loaded Configuration File => /usr/local/lib/php.ini


ทำให้เราทราบว่า php.ini อยู่ที่ /usr/local/lib/php.ini

5. ใส่ xcache config เข้าไปที่ php.ini (ตำแหน่งของ php.ini มากจาก ข้อ 4)

cat xcache.ini >> /usr/local/lib/php.ini

จากนั้นเข้าแก้ไขไฟล์ php.ini

nano -w /usr/local/lib/php.ini


ค้นหา

extension="xcache.so"

แล้วแทนที่ด้วย (ตำแหน่งที่ติดตั้งจากข้อ 3)

extension="/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/xcache.so"


บันทึกไฟล์ php.ini จากนั้น restart apache เพื่อให้รับการตั้งค่า config ใหม่ครับ

service httpd restart


ตรวจสอบการติดตั้ง

php -v


จะได้รายละเอียดดังนี้ครับ

Copyright (c) 1997-2013 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2013 Zend Technologies
with XCache v3.1.0, Copyright (c) 2005-2013, by mOo
with the ionCube PHP Loader v4.0.14, Copyright (c) 2002-2011, by ionCube Ltd., and
with Zend Guard Loader v3.3, Copyright (c) 1998-2010, by Zend Technologies
with XCache Cacher v3.1.0, Copyright (c) 2005-2013, by mOo

แสดงว่าติดตั้งเรียบร้อย


ใน php.ini ส่วนของ xcache จะมี config ที่สามารถปรับแต่งได้นะครับ โดยจะเป็นการปรับแต่งขนาดของพื้นที่ที่เก็บ cache ความเร็วของ cpu ที่จะนำมาประมวลผล ฯลฯ ให้ทดลองปรับดูตามความเหมาะสมตามประเภทใช้งานของ Server แต่ละตัวครับ

Was this article helpful?

Related Articles