วิธีการติดตั้ง VMware Tool สำหรับ CentOS

เริ่มต้นด้วยการ เข้าไปที่ VMware Server เพื่อสั่ง mount แผ่น vmware tool ให้ virtual machine ก่อนนะครับ
ปกติแล้ว ไฟล์จะอยู่ที่ datastore/vmimages/tools-isoimages/linux.iso
เมื่อ mount เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มกันเลยครับ

ป้อนที่ละบรรทัดนะครับ

yum -y install perl
mkdir /mnt/cdrom
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
cp /mnt/cdrom/VMwareTools-*.tar.gz /tmp
umount /mnt/cdrom
tar -zxf /tmp/VMwareTools-*.tar.gz -C /tmp
cd /
./tmp/vmware-tools-distrib/vmware-install.pl --default
rm -f /tmp/VMwareTools-*.tar.gz
rm -rf /tmp/vmware-tools-distrib

เรียบร้อยแล้วครับ

Was this article helpful?

Related Articles