การติดตั้ง และใช้งาน APF Firewall

APF Firewall หรือ Advanced Policy Firewall เป็นระบบ firewall ที่ค่อนข้างจะนิยมใช้งานแพร่หลาย เนื่องจากติดตั้ง และสามารถใช้งานได้ง่าย

ลองมาดูวิธีติดตั้งกันครับ

Login เป็น root ที่ Server ของคุณครับ

cd /root/downloads หรือโฟลเดอร์อื่นที่คุณใช้เก็บไฟล์ครับ
wget http://www.rfxnetworks.com/downloads/apf-current.tar.gz
tar -xvzf apf-current.tar.gz
cd apf-0.9.3_3/ หรืออาจจะเป็นชื่ออื่น กรณีที่ APF ออก Version ใหม่
Run the install file: ./install.sh

แล้วจะเห็นข้อความบอกถึงการติดตั้ง ว่ามีปัญหามั้ย หรือเรียบร้อยแล้ว ประมาณนี้ครับ

.: APF installed
Install path: /etc/apf
Config path: /etc/apf/conf.apf
Executable path: /usr/local/sbin/apf

สำหรับท่านที่ใช้ VPS ให้แก้ไขให้ Firewall ทำงานร่วมกับระบบที่เราให้บริการดังนี้

/etc/apf/conf.apf

ค้นหา

SET_MONOKERN="0"
แก้ไขเป็น

SET_MONOKERN="1"

ค้นหา

IFACE_IN="eth0"
IFACE_OUT="eth0"

แก้ไขเป็น

IFACE_IN="venet0"
IFACE_OUT="venet0"

จากนั้นสั่ง Firewall ให้ทำงานได้เลยครับ

/usr/local/sbin/apf -s

หลังจากขั้นตอนนี้ APF Firewall จะทำงานใน Developer Mode ก่อนครับโดยจะทำงาน 5 นาทีแล้วปิดตัวเอง เพื่อให้เราทดสอบจนแน่ใจว่าเราไม่ได้ตั้งค่าผิดพลาดไป Block การเชื่อมต่อของระบบที่สำคัญ ทำให้ Server ทำงานผิดพลาด โดยเฉพาะ ssh

เมื่อมั่นใจแล้วว่าตั้งค่าถูกต้องทั้งหมดให้เข้าไปแก้ไข config อีกครั้ง

nano -w /etc/apf/conf.apf
ค้นหา

DEVM="1"
แก้ไขเป็น

DEVM="0"

การใช้งาน วิธีบล๊อค ( Block )

apf -d IP_ADDRESS
ยกตัวอย่างเช่น

apf -d 123.123.123.123

วิธีการปลดบล๊อค ( UnBlock )

apf -a IP_ADDRESS
หรือลบไอพีในไฟล์

/etc/apf/deny_hosts.rules

เมื่อทำการแก้ไขเสร็จ สั่ง Restart Service ด้วยคำสั่ง

/etc/apf/apf -r

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่พบปัญหา Error

iptables v1.3.5: Unknown arg `--set-tos'
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.

ให้ทำการแก้ไข config อีกครั้ง

nano -w /etc/apf/conf.apf

ค้นหา

TOS_DEF_TOS

แก้ไขเป็น

TOS_DEF

จากนั้น Restart Firewall อีกครั้ง

/etc/apf/apf -r

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?