วิธีเปิด/ปิดการใช้งาน breadcrumbs ให้กับเว็บไซต์ WordPress ผ่านปลั๊กอิน Yoast SEO

Enable-Disable Breadcrumbs WordPress Yoast SEO Plugin

สำหรับผู้ที่ใช้งานปลั๊กอิน Yoast SEO แล้วต้องการเปิด/ปิดการใช้งาน breadcrumbs ให้กับเว็บไซต์ของตน สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าสู่ระบบ WordPress

คลิกที่ Yoast SEO (กรณีที่ยังไม่ได้ติดตั้งปลั๊กอิน Yoast SEO ให้ติดตั้งและเปิดใช้งานปลั๊กอิน Yoast SEO ให้เรียบร้อยก่อน)

คลิกที่ Search Appearance

คลิกที่แท็บ Breadcrumbs

วิธีเปิดการใช้งาน breadcrumbs

คลิกที่ Enabled ในหัวข้อ Enable Breadcrumbs for your theme

วิธีปิดการใช้งาน breadcrumbs

คลิกที่ Disabled ในหัวข้อ Enable Breadcrumbs for your theme

Was this article helpful?

Related Articles