การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู My Account

2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี DomainSite.com ของคุณ จากนั้นคลิก Submit

3. เลือก Manage Registered Domain Names. และคลิก Select

4. คลิกโดเมนที่ต้องการ

5. คลิก Register a Name Server

6. กำหนดค่า Nemeserver 1 และคลิก Continue

7. กำหนดค่า IP Address และคลิก Add IP

8. ดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำอีกครั้งสำหรับการกำหนดค่า Nameserver 2

เสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้

Was this article helpful?

Related Articles