วิธี export package ใน DirectAdmin

Export package DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถ export package ที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage User Packages ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่ package ที่ต้องการ export

คลิกที่ Export

ระบบจะแสดงข้อมูลของ package ที่เลือก ให้คัดลอกข้อมูลดังกล่าวไว้ จากนั้นคลิกที่ X

Was this article helpful?

Related Articles