การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี NameCheap.com ของคุณ จากนั้นคลิก Login Now!

2. คลิกแท็บ My Account และเลือก Account Information จากนั้นคลิกที่ View ของเมนู Number of domains in your account

3. คลิกโดเมนเนมที่ต้องการ

4. ในส่วนของ Advanced Options ทำการคลิกที่ Nameserver Registration

5. กำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์และไอพีแอดเดรส และคลิก Add Nameservers

6. เสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติ

Was this article helpful?

Related Articles