การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Register.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Register.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู Login

2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี Register.com ของคุณ จากนั้นคลิก Login

3. เลือก My Services จากเมนู My Account และคลิกโดเมนเนมที่ต้องการ

4. คลิก Manage Registered Name Servers

5. กำหนดค่า Nameserver 1 และค่า IP Address จากนั้นคลิก Continue

6. ดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำอีกครั้งสำหรับการกำหนดค่า Nameserver 2

เสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ Register.com ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้

Was this article helpful?

Related Articles