การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิก Customer Login

2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี 1and1.com ของคุณ จากนั้นคลิก Login

3. คลิก Manage Domains

4. ในส่วนของ Domain Overview ทำการคลิกที่ DNS

5. เลือกโดเมนเนมที่ต้องการ จากนั้นคลิก Next

6. ในส่วนของ Name Server Settings คลิกที่ Edit

7. เลือกเนมเซิฟเวอร์เป็น My name server และกำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ที่คุณต้องการ

  • กำหนดค่า Nameserver 1 ในช่อง Primary name server
  • กำหนดค่า Nameserver 2 ในช่อง 1st secondary name server

8. เสร็จสิ้นการตั้งค่าเนมเซิฟเวอร์ และคลิก Go To Overview

9. คลิกที่ DNS

10. เลือกโดเมนเนม และคลิก Next

11. คุณจะได้ค่าเนมเซิฟเวอร์ดังภาพ

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติ

Was this article helpful?

Related Articles