การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู My Account และลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี DynaDot.com ของคุณ จากนั้นคลิก Sign in

2. ในส่วนของ Quick Link ทำการคลิก Domain Names

3. เลือกโดเมนเนมที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นคลิก Set Name Servers

4. กำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก Enter Name Servers

5. เสร็จสิ้นการเปลี่ยนเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติ

Was this article helpful?

Related Articles