ประเภทของ SSL Certificate

SSL Certificates คือ ใบรับรองความปลอดภัยของข้อมูลที่รับ-ส่งผ่านทางอินเตอร์เนตซึ่งจะถูกออกโดยผู้ให้บริการ CA (Certificate Authority) ซึ่งในปัจจุบันนี้มีให้บริการอยู่หลายๆ ราย

สำหรับเว็บไซต์ที่ได้ใบรับรองนี้ จะเพิ่มความน่าเชื่อถือ และเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการมากขึ้น เพราะเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลบนหน้าเว็บ ข้อมูลทั้งหมดนั้นจะถูกเข้ารหัสเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว รหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ

ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเว็บไหนมีการปกป้องข้อมูลด้วย SSL Certificates Google จะให้ผลลัพธ์ในการค้นหาเป็นลำดับต้นๆ ก่อนเว็บไซต์อื่นอีกด้วย

สำหรับประเภทของ SSL Certificates มีดังนี้

1. SSL แบบ Domain Validation (DV)
คือ Certificate ที่ผู้ให้บริการออกใบรับรอง จะตรวจสอบข้อมูลเจ้าของโดเมนบน Whois เท่านั้น และมีการยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนผ่านทางอีเมล์ สำหรับ Certificate แบบ Domain Validation (DV) สามารถขอใบรับรองได้ง่าย และรวดเร็ว ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการออกใบรับรอง ใช้เวลาประมาณ 5 นาทีเท่านั้น
การแสดงผลบน Web Browser จะขึ้นรูปกุญแจสีเขียวตรง Browser เท่านั้น

2. SSL แบบ Organization Validation (OV)
คือ Certificate ที่ผู้ให้บริการออกใบรับรอง จะตรวจสอบข้อมูลเจ้าของโดเมนบน Whois และตรวจสอบตัวตนขององค์กรลูกค้าว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ สำหรับในประเทศไทยจะตรวจสอบกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD Online โดยจะมีการโทรหาลูกค้าเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ สำหรับระยะเวลาออกใบรับรอง ใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน ซึ่งอาจจะเร็วหรือช้ากว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบข้อมูลองค์กรของแต่ละองค์กร
การแสดงผลบน Web Browser จะขึ้นรูปกุญแจสีเขียวตรง Browser โดยจะโชว์ชื่อองค์กรของลูกค้าในช่อง Web Browse เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

3.SSL แบบ Extended Validation (EV)
คือ Certificate ที่ผู้ให้บริการออกใบรับรอง จะตรวจสอบข้อมูลเจ้าของโดเมนบน Whois และตรวจสอบตัวตนขององค์กรลูกค้าว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ สำหรับในประเทศไทยจะตรวจสอบกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD Online โดยจะมีการโทรหาลูกค้าเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ แต่การตรวจสอบสำหรับ Certificate ชนิดนี้จะค่อนข้างเข้มงวดมาก หากตรวจสอบไม่เจอ หรือมีจุดที่น่าสงสัย ทางผู้ให้บริการออกใบรับรอง จะร้องขอเอกสาร ซึ่งต้องมีลายเซ็นของทนายเพื่อการรับรองเอกสาร ตัวอย่างเอกสารที่ขอได้แก่ งบการเงิน หรือเอกสารสำคัญอื่นๆ สำหรับระยะเวลาออกใบรับรอง จะใช้เวลาประมาณ 7-15 วัน ซึ่งอาจจะเร็วหรือช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้ ก็ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบข้อมูลองค์กรของแต่ละองค์กร
SSL Certificate ชนิดนี้ เป็น Certificate ที่ถือว่ามีความปลอดภัยสูงสุดส่วนการแสดงผลบน Web Browser นั้นจะแสดงแถบเขียวบน Browser (Green Address Bar) คลุมชื่อองค์กรบน Browser ด้านหน้ารูปกุญแจสีเขียว

4. SSL แบบ WildCard SSL Certificate
    Certificate ชนิดนี้จะมีการตรวจสอบแบบ Domain Validation (DV) และ Organization Validation (OV) โดยที่ใบรับรองความปลอดภัยของโดเมนหลัก (Base Domain) จะครอบคลุมการใช้งานทุกๆ โดเมนย่อย (multiple sub-domains) ภายใน Server ที่มีการติดตั้งใบรับรอง ยกตัวอย่างเช่น *.yourdomain.com, www.yourdomain.com , mail.yourdomain.com เป็นต้น สำหรับระยะเวลาออกใบรับรอง ขึ้นอยู่กับชนิดของการตรวจสอบว่าเป็นแบบ DV หรือ OV

Was this article helpful?

Related Articles