วิธีตั้งค่าการจัดส่งสินค้าตามจำนวนชิ้นใน WooCommerce

สำหรับร้านค้า หากต้องการคิดค่าจัดส่งสินค้าตามจำนวนชิ้น สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com

2. ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In

** สิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะตั้งค่าการจัดส่งแบบไหนให้ผู้ใช้สร้างเขตจัดส่งสินค้าไว้ก่อนค่ะ  (Shipping zones) โดยดูที่หัวข้อวิธีการตั้งการจัดส่งได้ค่ะ **

3. เมนูด้านซ้านมือคลิกที่ Woocommerce > Settings
เลือกแท้บ Shipping จากนั้นคลิกที่คำว่า Add shipping zone

4. ตั้งค่าดังนี้

  • Zone name: ตั้งชื่อเขตการจัดส่งสินค้า โดยตั้งชื่อให้สื่อความหมายที่เข้าใจได้ง่าย เช่น กรุงเทพ และปริมณฑล, ต่างจังหวัด, ภาคกลาง, ภาคเหนือ หรืออะไรก็ได้ ตามที่ต้องการ ในที่นี้ขอตั้งชื่อว่า Thailand เป็นการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย
  • Zone regions: ระบุเขตที่ต้องการจัดส่ง  ในที่นี้ขอเลือกเป็น Thailand
  • Shipping methods: วิธีการจัดส่งสินค้า

เพิ่มวิธีการจัดส่งสินค้าให้คลิกที่ Add shipping method

5. เลือกรูปแบบการจัดส่งสินค้าเป็นแบบ Flare rate จากนั้นคลิกที่ Add shipping method

6. ให้คลิกที่ Edit

7. ทำการตั้งค่าดังนี้

  • Method title: ตั้งชื่อหัวข้อ ในที่นี้ขอตั้งชื่อว่า ค่าจัดส่งต่อชิ้น
  • Tax Status: อัตราค่าภาษี ให้เลือก (None) คือไม่มีการคิดค่าภาษี
  • Cost: ราคาค่าส่งต่อชิ้น ให้ใส่ [qty]*30 ซึ่งแปลว่า ค่าจัดส่งชิ้นละ 30 บาท

คลิกที่ Save changes เพื่อทำการบันทึกการตั้งค่า

8. เมื่อตั้งค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Save changes เพื่อบันทึการตั้งค่าทั้งหมด

9. ภาพตัวอย่างเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles