วิธีติดตั้ง SSL certificate บน Microsoft IIS 10

สำหรับการติดตั้ง SSL บน IIS 10 จะต้องใช้ไฟล์ที่มีนามสกุล .p7b หรือ .cer สำหรับวิธีการสามารถทำได้ ดังนี้

1.กดปุ่ม Win + R พร้อมกัน จากนั้นพิมพ์คำว่า “inetmgr” ลงไป จากนั้นกดปุ่ม OK

2.ที่หน้า IIS Manager คลิกที่ Server Certificates

3.ที่แถบ Action ทางขวา คลิกที่ Complete Certificate Request

4.ที่ Specify Certificate Authority Response ให้ใส่ข้อมูล ดังนี้

  • File name containg the certification authority’s response: ใส่ไฟล์ที่มีนามสกุล certificate .p7b หรือ .cer
  • Friendly name: ใส่ชื่อไฟล์ที่ระบุว่าเป็น certificate ถ้าจะให้ดีใส่เป็นชื่อโดเมนที่ต้องการใช้ SSL
  • Select a certificate store for the new certificate: ไม่ต้องเปลี่ยนใดๆ ทั้งสิ้น ให้ใช้เป็น Personal ตามที่ระบบตั้งมาให้

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

5.ที่ Server Certificates จะเห็นชื่อ certificate ที่สร้าง

6.ที่แถบ Connection ด้านซ้าย คลิกที่ Sites > Default Web Site จากนั้นไปที่แถบ Action ทางขวา ที่ Edit Site เลือก Bindings…

7.ระบบจะแสดงหน้าต่าง Site Bindings ขึ้นมา ให้คลิกที่ Add

8.ที่ Add Site Binding ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้

  • Type: เลือก https
  • IP Address: ใส่ IP Address เว็บของคุณ หรือใส่ All Unassigned
  • Port: ใส่ 443
  • SSL Cetificate: เลือก Friendly name ที่สร้างขึ้น

จากนั้นคลิกที่ OK

หมายเหตุ: หากมี SSL Certificate หลายอันบนเซิร์ฟเวอร์ให้ติ๊กถูกหน้าข้อความ Require Server Name Indication

9.ที่ Site Binding ระบบจะแสดง https ที่สร้างขึ้น ดังรูป คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่าง

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเวลา URL ของเว็บไซต์จะมี https ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการติดตั้ง SSL ได้ที่ https://decoder.link/sslchecker

Was this article helpful?

Related Articles