วิธีปรับแต่ง PHP โดยใช้ .user.ini

ในกรณีที่ต้องการปรับหรือกำหนดการอัพโหลดไฟล์ หรือต้องการให้แสดง verbose errors หรือเพิ่ม memory limits หรือต้องการตั้งค่าอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งทำได้โดยสร้างไฟล์ .user.ini ขึ้นมาใน root ของแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ สำหรับขั้นตอนมีดังนี้

สร้างไฟล์ .user.ini เพิ่มการตั้งค่าในส่วนที่ต้องการ ซึ่งเขียน Code คล้ายๆ กับ php.ini
ยกตัวอย่างเช่น การสั่งให้ php แสดง errror

error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED
display_errors = On
display_startup_errors = On

เมื่อเสร็จแล้วให้อัพโหลดไปยัง root directory ของแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ โดยทั่วไปจะเป้น Directory ชื่อ public_html หรือ httpdocs  ตัวอย่างการตั้งค่าที่พบบ่อย

  • กำหนด memory limit ซึ่งจะช่วยป้องกันสคริปต์ที่เขียนขึ้นมาไม่ดีใช้หน่วยความจำที่มีทั้งหมดจนหมด โดยใช้คำสั่ง
memory_limit = 256M
  • กำหนด Max Upload Size กำหนดขนาดไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด ใช้คำสั่ง
upload_max_filesize = 50M
  • กำหนด Max Execution Time เพิ่มระยะเวลาการตอบรับของเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้คำสั่ง
max_execution_time=120
  • กำหนด Max Input Time กำหนดระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า เช่นคำสั่ง POST หรือ GET ใช้คำสั่ง
max_input_time=120

กำหนด Max Post Size คำสั่งนี้จะใช้กับไฟล์ที่อัพโหลด ซึ่งจะใช้ในกรณีหากมีไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่กำหนดไว้ใน upload_max_filesize ใช้คำสั่ง

post_max_size=1005M

Was this article helpful?

Related Articles