วิธีอัปเดต System Kernel กับ Linux

จากปัญหาเรื่องช่องโหว่ zombieload ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14/05/2019 ที่ผ่านมา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ “พบช่องโหว่บนชิพ Intel มีผลต่อเครื่องที่ติดตั้ง ตั้งแต่ปี 2011 ทุกรุ่น

ช่องโหว่ที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นช่องโหว่ที่มีความรุนแรง ระดับสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาช่องโหว่นี้ แนะนำให้ทำการอัปเดตทันที
การอัปเดตนี้จะช่วยให้ Operating System (ระบบปฏิบัติการ) Linux มีความสามารถ และเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น

การอัพเดทสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

  • อัปเดตทุกแพคเกจ ในที่นี้รวมไปถึงการอัปเดต software ที่ติดตั้งด้วย
  • อัปเดตเฉพาะ Kernel เท่านั้น

สำหรับวิธีการอัปเดตทำได้โดยพิมพ์คำสั่งเหล่านี้

OSUpgrade all packagesUpgrade kernel only
Ubuntusudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-virtual
Debian (64-bit)sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-image-amd64 linux-headers-amd64
Debian (32-bit)sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-image-686-pae linux-headers-686-pae
Fedorasudo dnf updatesudo dnf update kernel
CentOS sudo yum updatesudo yum update kernel

เมื่อพิมพ์คำสั่งเหล่านี้เสร็จแล้วให้ทำการ reboot เครื่อง โดยพิมพ์คำสั่ง

reboot


หมายเหตุ: ก่อนทำการ reboot ต้องทำการปิดโปรแกรมทุกอย่างเสียก่อน ถ้าไม่มั่นใจ แนะนำให้ทำการ backup ข้อมูลไว้ก่อน

ในการนี้หากไม่สะดวกที่จะดำเนินการเอง สามารถเปิด Support Ticket แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของเราดำเนินการให้ก็ได้นะคะ

Was this article helpful?

Related Articles