วิธีทำ staging เว็บไซต์ WordPress ด้วย Softaculous ใน DirectAdmin

Staging website WordPress Softaculous DirectAdmin

ในบางครั้งผู้พัฒนาเว็บอาจไม่มั่นใจว่าปลั๊กอินหรือ script ที่ใช้งานในเว็บนั้นสามารถทำงานได้หรือไม่ หรือพบว่าเว็บมีปัญหาแต่ไม่ทราบว่าเกิดจากปลั๊กอินตัวไหนแล้วต้องการทำการทดสอบ เพื่อไม่ให้กระทบกับเว็บหลักมาก การแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถทำได้โดยการสร้างเว็บจำลองขึ้นมาเพื่อใช้ทดสอบได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ WordPress ในหมวด Softaculous Apps Installer

คลิกที่ไอคอน Create Staging ที่เว็บไซต์ที่ต้องการทำ staging ใน Current Installations

กำหนดรายละเอียดการทำ staging เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Create Staging จากนั้นก็รอระบบทำการ staging เว็บไซต์

  • Choose Protocol – เลือก protocol ของเว็บไซต์ (แนะนำให้เลือกเป็น https://)
  • Choose Domain – เลือกโดเมนปลายทางที่ต้องการทำ staging
  • In Directory – กำหนด directory ที่จะทำ staging เว็บไซต์ (แนะนำให้ปล่อยว่างไว้)
  • Database Name – กำหนดชื่อฐานข้อมูล
  • Site Name – กำหนดชื่อเว็บไซต์ หากต้องการใช้ชื่อเดียวกับเว็บไซต์หลักให้ปล่อยว่างไว้

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำ staging เว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ Return to Overview

เมื่อกลับมาที่หน้าหลักแล้ว ใน Current Installations จะมีเว็บไซต์ที่ได้ทำ staging ไปเพิ่มขึ้นมา โดยจะมีคำว่า Recently Staged ที่ท้ายชื่อเว็บไซต์

Was this article helpful?

Related Articles