การสร้างเว็บจำลอง (Staging) สำหรับ WordPress ด้วย Softaculous

ในบางครั้งผู้พัฒนาเว็บไม่มั่นใจว่าปลั๊กอิน หรือ script ที่ใช้งานในเว็บนั้น สามารถทำงานได้หรือไม่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้ สามารถทำได้โดยสร้างเว็บจำลองขึ้นมา เพื่อใช้ทดสอบได้

สำหรับวิธีการสร้างเว็บจำลอง (Staging) สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

ขั้นตอนการสร้างเว็บจำลอง (Staging)

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. มาที่ Extra Features เลือกเมนู Softaculous Auto Installer

3. ระบบจะเข้าสู่หน้าโปรแกรม Softaculous ให้เลือก WordPress

4. ที่ Current Installations จะแสดงเว็บที่สร้างขึ้นด้วย WordPress ให้เลือกเว็บที่ต้องการให้เป็นต้นฉบับในการ Clone
โดยให้คลิกที่  ดังภาพ

5. ในหน้า Staging WordPress ให้ใส่ข้อมูล ดังนี้

  • Choose Protocol: ให้ใส่ http://
  • Choose Domain: ใส่โดเมนปลายทางที่ต้องการ Clone
  • In Directory: ใส่แฟ้ม หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ
  • Database Name: ชื่อฐานข้อมูล

จากนั้นคลิกที่ Create Staging

6. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลดังภาพ จากนั้นให้คลิกที่ Return to Overview

7. หน้า Current Installations เว็บที่จำลอง (staging) มาจะแสดงขึ้นมา ดังภาพ

ขั้นตอนนำเว็บจำลอง (Staging) ไปแทนที่เว็บปัจจุบัน

1. ให้คลิกที่ ดังภาพ

2. วิธีการ นำเว็บจำลองขึ้นแทนที่เว็บจริง ทำได้ 2 แบบคือ

แบบที่ 1 เลือก Default Option: เว็บจริงจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเว็บจำลองทั้งหมด รวมไปถึงข้อมูลในฐานข้อมูล และไฟล์หรือโฟลเดอร์ทั้งหมด

จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Push to Live

แบบที่ 2 เลือก Customize: ในส่วนนี้สามารถเลือกได้ว่าจะให้เว็บจริงใช้ข้อมูลใด รายละเอียดดังนี้

  • Overwrite Files/Folders: ติ๊กถูกถ้าต้องการใช้ไฟล์/โฟลเดอร์ในเว็บจริง
  • Push Full Database: ติ๊กถูกถ้าต้องการใช้ฐานข้อมูลทั้งหมดในเว็บจริง
  • Choose Database Changes: Database Structure Changes ติ๊กถูกที่โครงสร้างฐานข้อมูลที่ต้องการใช้ในเว็บจริง, Data Changes in Tables ติ๊กถูกตารางฐานข้อมูลที่ต้องการใช้ในเว็บจริง

จากนั้นคลิกที่ Push to Live 

3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลดังภาพ จากนั้นให้คลิกที่ Return to Overview

Was this article helpful?

Related Articles