วิธีการใช้งาน Catch-All E-Mail

Catch-All E-Mail คือ การตั้งค่าเพื่อดำเนินการกับ E-mail ที่ไม่มีบัญชีผู้รับนั้นอยู่จริงใน Domain ของเรา และให้ดำเนินการกับอีเมลที่เข้ามา ตามที่เราตั้งไว้ใน Catch-All E-mail

คุณสามารถใช้งาน Catch-All E-Mail ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. เลือกที่เมนู Catch-All E-Mail

3. ตั้งค่า Catch-All E-Mail โดยเลือกตั้งค่าตามที่ต้องการ

  • Fail : จะมีอีเมลตีกลับไปหาผู้ส่งว่า ไม่มีบัญชีผู้รับอยู่จริง
  • Ignore : ยอมรับให้ E-mail ถูกส่งเข้ามาในระบบ จากนั้นระบบจะปล่อย E-mail ทิ้งไป
  • Address : ส่งต่อไปเข้า E-mail address ที่กำหนดแทน

เมื่อเลือกตั้งค่าได้ตามที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม Update

 

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?