วิธีดู usage log ของเว็บไซต์ใน DirectAdmin

Usage log website DirectAdmin

Usage log นั้นจะเป็น raw data ที่เอาไว้ดู IP วันเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ ตำแหน่ง URL หรือไฟล์ที่ถูกเรียก ซึ่งสามารถนำไปประมวลผลเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมหรือบอท รวมไปถึงการหาแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ โดยใน DirectAdmin นั้นสามารถดู usage log ของเว็บไซต์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Site Summary / Statistics / Logs ในหมวด System Info & Files

คลิกที่ Usage Log

ระบบจะพามายังหน้า Usage Log

Was this article helpful?

Related Articles