วิธีดู Log การใช้งาน Website ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถดู Log การใช้งาน Website ใน DirectAdmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. เลือกเมนู Site Summary / Statistics / Logs

3. คุณสามารถดู Log การใช้งาน Website ได้ที่ Usage Log จากนั้นคลิก Usage Log เพื่อดู Log ล่าสุด

4. จะเข้ามายังหน้า View Usage Log ดังภาพ 

Was this article helpful?

Related Articles