วิธีเพิ่ม/ลบ subdomain ใน DirectAdmin

Create Delete subdomain-DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถเพิ่ม/ลบ subdomain ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Subdomain Management ในหมวด Account Manager

วิธีสร้าง subdomain

คลิกที่ ADD SUBDOMAIN

กำหนด subdomain ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ ADD SUBDOMAIN

เลือกตำแหน่งการจัดเก็บไฟล์ของ subdomain ที่ต้องการเพิ่มในหัวข้อ Document Root เป็น Default จากนั้นคลิกที่ ADD SUBDOMAIN

ตำแหน่งการจัดเก็บไฟล์ของ subdomain จะมีให้เลือก 3 แบบ ได้แก่

  • Default – จัดเก็บไฟล์ของ subdomain ในตำแหน่ง /domains/(ชื่อ subdomain)/public_html (ค่าเริ่มต้น)
  • Legacy (a sub-folder inside main domain) – จัดเก็บไฟล์ของ subdomain ในตำแหน่ง /domains/(ชื่อโดเมนหลัก)/public_html/(ชื่อ subdomain)
  • Custom – กำหนดตำแหน่งการจัดเก็บไฟล์ของ subdomain ด้วยตัวเอง

ระบบจะแจ้งว่าได้สร้าง subdomain ดังกล่าวแล้ว

หมายเหตุ : หลังจากสร้าง subdomain แล้วต้องรอให้ DNS อัปเดตประมาณ 4 – 48 ชม.

วิธีลบ subdomain

ติ๊กถูกที่ subdomain ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

หากต้องการให้ระบบลบ directory ของ subdomain ออกไปด้วย ให้ติ๊กถูกที่ Remove Directory Content จากนั้นคลิกที่ DELETE

ระบบจะแจ้งว่า subdomain ดังกล่าวได้ถูกลบออกไปแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles