วิธีสร้าง Sub-Domain ใน Directadmin Control Panel

คุณสามารถสร้าง Sub-Domain ใน DirectAdmin Control Panel จากขั้นตอนการทำดังนี้

การสร้าง Sub-Domain

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. เลือก Subdomain Management

3. คลิกที่ ADD SUBDOMAIN

4. ระบุ Subdomain ที่ต้องการในช่อง Subdomain จากนั้นคลิก ADD SUBDOMAIN

5. DirectAdmin จะแสดง Subdomain ที่ถูกสร้างไว้บนระบบและแสดง Bandwidth Usage และ Error Log ต่างๆ ดังภาพ

หมายเหตุ : แต่งแหน่งไฟล์ของ Subdomain ที่สร้างขึ้นจะอยู่ภายใน Folder : public_html โดยจะมีชื่อ Folder ตรงกับชื่อ Subdomain ที่เราได้สร้างขึ้น หลังจาก Create แล้วต้องรอ Dns อัพเดทประมาณ 4 – 48 ชม.

การลบ Sub-Domain

1. เลือก Subdomain ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete

2. คลิก DELETE

Was this article helpful?

Related Articles