วิธีสร้างและลบ subdomain ใน DirectAdmin

Create Delete subdomain-DirectAdmin

คุณสามารถสร้างและลบ subdomain ใน DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Subdomain Management ในหมวด Account Manager

วิธีสร้าง sub-domain

คลิกที่ ADD SUBDOMAIN

กำหนด subdomain ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ ADD SUBDOMAIN

ระบบจะแจ้งว่า subdomain ดังกล่าวได้ถูกสร้างแล้ว

หมายเหตุ : ตำแหน่งไฟล์ของ subdomain ที่สร้างจะอยู่ในโฟลเดอร์ public_html โดยจะมีชื่อโฟลเดอร์ตรงกับชื่อ subdomain ที่สร้าง และหลังจากสร้าง subdomain แล้วต้องรอให้ DNS อัพเดทประมาณ 4 – 48 ชม.

วิธีลบ subdomain

ติ๊กถูกที่ subdomain ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

หากต้องการให้ระบบลบ directory ของ subdomain ออกไปด้วย ให้ติ๊กถูกที่ Remove Directory Content จากนั้นคลิกที่ DELETE

ระบบจะแจ้งว่า subdomain ดังกล่าวได้ถูกลบออกไปแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles