วิธีสร้าง Sub-Domain ใน Directadmin Control Panel

คุณสามารถสร้าง Sub-Domain ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

การสร้าง Sub-Domain

1. เลือก Subdomain Management

2. ระบุ Subdomain ที่ต้องการในช่อง Add Sub-Domain จากนั้นคลิก Create

3. DirectAdmin จะแสดง Subdomain ที่ถูกสร้างไว้บนระบบและแสดง Bandwidth Usage และ Error Log ต่างๆ ดังภาพ

หมายเหตุ : แต่งแหน่งไฟล์ของ Subdomain ที่สร้างขึ้นจะอยู่ภายใน Folder : public_html โดยจะมีชื่อ Folder ตรงกับชื่อ Subdomain ที่เราได้สร้างขึ้น หลังจาก Create แล้วต้องรอ Dns อัพเดทประมาณ 4 – 48 ชม.

การลบ Sub-Domain

1. เลือก Subdomain ที่ต้องการลบ

2. คลิก Delete Selected

 

Was this article helpful?

Related Articles