วิธี restore ข้อมูลสำหรับ reseller ใน DirectAdmin

Restore backup reseller DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ในระดับ reseller สามารถ restore ข้อมูลที่ทำการ backup ไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage User Backups ในหมวด Reseller Tools

คลิกที่ RESTORE

เลือก directory ที่จัดเก็บไฟล์ backup ไว้ จากนั้นคลิกที่ NEXT STEP

  • Local – เลือกไฟล์ backup จาก directory จัดเก็บไฟล์ backup ของระบบ
  • FTP – เลือกไฟล์ backup ระหว่างเครื่องผ่านโปรแกรม FTP

เลือกการใช้ IP สำหรับ restore ไฟล์ backup จากนั้นคลิกที่ NEXT STEP

  • Use the IP stored in the backup : ใช้ IP เดียวกับที่เก็บไว้ในไฟล์ backup
  • Use the IP from the list : เลือกจากรายการ IP ที่มี Backup

เลือกไฟล์ backup ที่จะใช้ restore จากนั้นคลิกที่ RESTORE

ระบบจะแจ้งว่าได้เพิ่มการ backup ไปไว้ในคิวแล้ว

เมื่อระบบทำการ restore ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการแสดงการแจ้งเตือนที่ไอคอนของผู้ใช้ดังภาพตัวอย่าง

ข้อความแจ้งเตือนเมื่อการ restore ข้อมูลสำเร็จจะแสดงดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles