วิธีอัปเดตเวอร์ชัน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถอัปเดตเวอร์ชันของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Updates ในหมวด Support & Help

เลือกการอัปเดต DirectAdmin ที่ต้องการในหัวข้อ Update Channel

  • current – อัปเดตเวอร์ชันปัจจุบัน โดยมักจะเป็นค่าเริ่มต้นที่ใช้ในการติดตั้ง DirectAdmin ใหม่
  • stable – อัปเดตเวอร์ชันที่มีความเสถียร โดยจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันรองจากเวอร์ชันล่าสุด
  • beta – อัปเดตแบบ pre-release โดยจะมีการอัปเดตเหมือนกับแบบ current แต่จะเร็วกว่าเล็กน้อย
  • alpha – อัปเดตแบบ bleeding edge code มักจะมีฟีเจอร์ที่ยังไม่ได้เปิดตัว และสามารถรับการแก้ไขข้อบกพร่องได้แทบจะในทันทีหลังจากที่มีการปล่อยอัปเดต

ระบบจะแจ้งว่าได้อัปเดตเวอร์ชันของ DirectAdmin เป็นเวอร์ชันที่เลือกแล้ว

หมายเหตุ : ปกติแล้ว DirectAdmin จะมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles