วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Admin

คุณสามารถ Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. คลิก Admin Backup/Transfer

3. ในส่วนของ Restore Backup ทำการเลือกที่เก็บไฟล์ Backup

  • Local : เลือกไฟล์ Backup จากโฟล์เดอร์ admin_backups
  • FTP : เลือกไฟล์ Backup ระหว่างเครื่อง ผ่านโปรแกรม FTP

4. ในส่วนของ Restore backup กำหนดการใช้ IP สำหรับไฟล์ Backup

  • Use the IP stored in the backup : ใช้ IP เดียวกับที่เก็บไว้ในไฟล์ Backup
  • Use the IP from the list : เลือก IP หากต้องการเปลี่ยน IP ในไฟล์ Backup

3. เลือกไฟล์ที่ต้องการ Restore

4. กดปุ่ม Submit

5. เริ่มต้นการ Restore ข้อมูล จากนั้นระบบจะแจ้งเตือนทาง Message System เมื่อดำเนินการ Restore เสร็จสมบูรณ์

 

Was this article helpful?

Related Articles