ขั้นตอนการบีบอัดไฟล์อีเมล์ใน Microsoft Office Outlook 2007

คุณสามารถบีบอัดไฟล์อีเมล์ใน Microsoft Office Outlook 2007 ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิ๊กที่ไอคอน Microsoft Office Outlook 2007

2. คลิกเมนู File และเลือก Data File Management

3. เลือกไฟล์ที่ต้องการบีบอัด และคลิก Settings

4. คลิกที่ปุ่ม Compact Now

5. ดำเนินการ Compact จากนั้นคลิก OK

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?