วิธี Backup E-Mail ใน Microsoft Office Outlook 2007

การ Backup ข้อมูลมีความสำคัญมากสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการเก็บรักษาข้อมูล E-mail ของคุณ และป้องกันการสูญหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต คุณสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ไอคอน Microsoft Office Outlook 2007

2. เลือกเมนู File จากนั้นเลือก Open & Export และคลิก Import/Export

3. ในส่วนของ Import and Export Wizard ต้องการ Backup ข้อมูล เลือกไปที่ Export to a file และคลิก Next

4. เลือกไปที่หัวข้อ Personal Folder File (.pst) จากนั้นคลิก Next

5. เลือกในส่วนที่ต้องการ Backup จากนั้นคลิก Next

6. กำหนดตำแหน่งการเก็บบันทึกไฟล์

  • Replace duplicates with item exported คือ แทนที่รายการที่มีอยู่แล้วบันทึกซ้ำ
  • Allow duplicate items to be created คือ อนุญาตให้รายการที่ซ้ำกันจะถูกสร้างขึ้น
  • Do not export duplicate items คือ อย่าส่งออกรายการที่ซ้ำกัน

จากนั้นคลิก Finish

7. ระบบจะให้ทำการสร้าง Folder

  • Name: ชื่อของ Folder
  • Password : ใส่พาสเวิร์ด ถ้าไม่ต้องการใส่ให้ว่างไว้

จากนั้นกดปุ่ม OK

8. ระบบจะทำการ Export ไฟล์ที่เลือกไปไว้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการบันทึก

Was this article helpful?

Related Articles