วิธี Restore E-Mail ใน Microsoft Office Outlook 2007

การ Restore ข้อมูล เป็นการนำไฟล์ที่ได้ทำการ Backup ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกลับมาเรียกใช้อีกครั้ง โดยสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ไอคอน Microsoft Office Outlook 2007

2. เลือกเมนู File จากนั้นเลือก Open & Export และคลิก Import/Export

3. ในส่วนของ Import and Export Wizard ต้องการ Restore ข้อมูล เลือกไปที่ Import from another program or file

4. เลือกไปที่หัวข้อ Personal Folder File (.pst) จากนั้นคลิก Next

5. เลือก Part ที่เก็บไฟล์

  • Replace duplicates with item exported คือ แทนที่รายการที่มีอยู่แล้วบันทึกซ้ำป
  • Allow duplicate items to be created คือ อนุญาตให้รายการที่ซ้ำกันจะถูกสร้างขึ้น
  • Do not export duplicate items คือ อย่าส่งออกรายการที่ซ้ำกัน

จากนั้นคลิก Next

6.  เลือก Folder ที่ต้องการนำเข้า

  • Import items into the current folder : นำไฟล์เก็บไว้ใน folder ปัจจุบัน
  • Import items into the same folder in : นำไฟล์ไปเก็บที่ folder เดียวกัน โดยระบุตำแหน่งที่คุณต้องการ เช่น Personal Folders

จากนั้นคลิก Finish

7. ระบบจะทำการ Import ไฟล์ที่เลือกไปไว้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

Was this article helpful?

Related Articles