วิธีตรวจสอบฐานข้อมูลใน DirectAdmin

Check DirectAdmin

บางครั้งฐานข้อมูลที่มีการใช้งานมาก และมีขนาดใหญ่ก็อาจบันทึกข้อมูลเลื่อนตาราง ตารางฐานข้อมูลล็อค หรือข้อมูลในตารางฐานข้อมูลมีปัญหา ผลจากปัญหาดังกล่าวอาจจะแสดงออกมาให้เห็นโดยการเชื่อมต่อหรือ query ฐานข้อมูลได้ช้ากว่าปกติ เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ฐานข้อมูลล้มเหลว หรือมี error แปลกๆ แจ้งทุกครั้งที่เข้าใช้งานฐานข้อมูลนั้นๆ โดยผู้ที่ใช้ control panel ของ DirectAdmin สามารถตรวจสอบฐานข้อมูลเพื่อทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ MySQL Management ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่ฐานข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ

คลิกที่ Check

ระบบจะแจ้งสถานะของฐานข้อมูลให้ทราบ จากนั้นคลิกที่ X

Was this article helpful?

Related Articles