วิธีเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลใน DirectAdmin

สำหรับบางเว็บไซต์ที่มีการใช้งานฐานข้อมูลมากๆ เวลาเข้าถึงเว็บอาจจะมีอาการอ่านข้อมูลช้าบ้าง เข้าถึงข้อมูลได้บ้างไม่ได้บ้าง ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ MySQL Management ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่ฐานข้อมูลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ จากนั้นคลิกที่ Optimize

ระบบจะแจ้งว่าฐานข้อมูลดังกล่าวได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles