วิธีเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลใน DirectAdmin

สำหรับบางเว็บไซต์ที่มีการใช้งานฐานข้อมูลมากๆ เวลาเข้าถึงเว็บอาจจะมีอาการอ่านข้อมูลช้าบ้าง เข้าถึงข้อมูลได้บ้างไม่ได้บ้าง โดยผู้ที่ใช้ control panel ของ DirectAdmin สามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ MySQL Management ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่ฐานข้อมูลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ

คลิกที่ Optimize

ระบบจะแจ้งว่าฐานข้อมูลดังกล่าวได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว จากนั้นให้คลิกที่ X

Was this article helpful?

Related Articles