วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. login เข้าใช้งาน DirectAdmin โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 2222 เช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นระบุ username, password และคลิกปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT

2. ดูในส่วนของ E-mail Management ให้คลิกที่เมนู E-mail Account

3. เลือกฐานข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User

4. คลิก Change Password ของ Database User ที่คุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

5. ระบุรหัสผ่านที่ต้องการจะเปลี่ยนลงในช่อง Password จากนั้นคลิก CHANGE

6. เสร็จสิ้นการเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User คุณสามารถใช้รหัสผ่านใหม่ของคุณได้ทันที

Was this article helpful?

Related Articles