วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

1.ทำการ login เข้าสู่ DirectAdmin Control Panel ที่เว็บไซต์ของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. คลิกเมนู MySQL Management

3. เลือก Database ที่คุณต้องการ

4. คลิก Modify Password ของ User ที่คุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

5. ระบุรายละเอียดสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ดังนี้

  • กรอกรหัสผ่านใหม่ของคุณในช่อง Username Password
  • ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้งในช่อง Confirm Password
  • หากต้องการสุ่มรหัสผ่านใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม Random

จากนั้นคลิก Save

6. เสร็จสิ้นการเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User คุณสามารถใช้รหัสผ่านใหม่ของคุณได้ทันที

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?