วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User

หากคุณมีความต้องการที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของฐานข้อมูล( Database) สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน ได้ทาง DirectAdmin Control Panel ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ MySQL Management ในหมวด Account Manager

คลิกที่ฐานข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User

คลิกที่ Change Password ใน User ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

กำหนดรหัสผ่านที่ต้องการจะเปลี่ยนลงในช่อง Password จากนั้นคลิกที่ SAVE (ทางเราแนะนำให้ตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา สามารถใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ และตัวเลขผสมรวมถึงอักขระพิเศษผสมกันได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกสุ่มรหัสผ่าน หรือ การเจาะระบบผ่านฐานข้อมูล)

ระบบจะแจ้งว่าได้เปลี่ยนรหัสผ่าน Database User เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : เมื่อแก้ไขรหัสผ่านของฐานข้อมูลแล้ว ต้องนำรหัสผ่านใหม่ไปเปลี่ยนในตำแหน่งที่เชื่อมฐานข้อมูลด้วย

Was this article helpful?

Related Articles