การ Back Order Domain

Back Order Domain คือการจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้ว โดยจองไว้จนกว่า อายุของโดเมนเนมนั้นจะหมดอายุ
เมื่อโดเมนนั้นหมดอายุแล้วระบบ Back Order จะทำการจดทะเบียน เพื่อให้โดเมนเป็นของเราทันทีที่หมดอายุ
การ Back Order Domain ให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องคำนึงถึงว่า Domain ชื่อที่เราต้องการ Back Order นั้น จดทะเบียนอยู่กับ Registrar รายใด ด้วยการ whois

หากทราบแล้ว เราค่อยใช้บริการ Back Order Service ของ Registrar นั้นๆ เนื่องจากก่อนที่ โดเมนที่หมดอายุจะถูกลบออกจากระบบ Registrar ของ Domain เองจะสามารถจดทะเบียนโดเมนในครอบครองนั้นได้ก่อนครับ

แต่หากว่า Domain นั้นถูกจดทะเบียนอยู่กับ Registrar ที่ไม่มี Back Order Service ให้บริการ

ท่านก็สามารถเลือกผู้ให้บริการ Back Order ที่มีชื่อเสียงได้ดังต่อไปนี้ครับ

– godaddy.com
– enom.com
– name.com
– namejet.com
– pool.com
– snapnames.com

ทาง HostAtom เองไม่มีบริการ Back Order สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการครับ เนื่องจากการ Back Order มีความไม่แน่นอน ระยะเวลาไม่ตายตัว รวมถึงไม่สามารถให้คำตอบกับลูกค้าได้ว่า เจ้าของโดเมนเดิมจะทำการต่ออายุโดเมนนั้นหรือไม่ และลูกค้าที่ใช้บริการจะสามารถครอบครองโดเมนที่ทำการ Back Order ไว้ได้เมื่อไหร่ครับ

Was this article helpful?

Related Articles