ข้อควรรู้ก่อนจดโดเมน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจดโดเมน

  • ควรคัดสรรเลือกชื่อโดเมนก่อนตัดสินใจจดชื่อโดเมนครับ เพราะเมื่อ จดชื่อโดเมนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนที่จดไปแล้วได้ ต้องจดใหม่ ก็คือเสียเงินจดโดเมนเพิ่มอีก 1 โดเมน
  • เลือกผู้ให้บริการจดโดเมนที่เชื่อถือได้ เพราะผู้ดูแลโดเมนให้คุณ จะต้องเป็นผู้ต่ออายุโดเมนให้เมื่อโดเมนหมดอายุ นอกจากนี้ เค้ายังสามารถเข้าไปจัดการแก้ไขโดเมนของคุณได้เช่นกัน
  • ผู้ให้บริการ ควรจดชื่อโดเมนโดยใช้ชื่อคุณเป็นเจ้าของโดเมน 100% ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถจัดการโดเมนของคุณเองได้ ซึ่งอาจเกิดปัญหา เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมนของคุณเป็นเจ้าอื่นครับ (การเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมน ก็คือ การย้ายโดเมน หรือ Transfer Domain) ทั้งนี้ คุณควรเก็บ Username และ Password สำหรับโดเมนไว้เป็นความลับ หากคุณจ้างผู้อื่นทำเว็บไซต์ ให้แค่ Username และ Password สำหรับ FTP ก็พอครับ
  • ในการจดโดเมน ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของโดเมนคือ ชื่อ นามสกุล, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งแนะนำให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนครับ หากคุณต้องการทราบว่า เจ้าของโดเมนคือใคร สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ http://www.whois.com จะปรากฏรายละเอียดเจ้าของโดเมน หากคุณเป็นเจ้าของโดเมนแล้ว และไม่ต้องการเปิดเผยรายละเอียดในส่วนนี้ สามารถแจ้งผู้ให้บริการให้ปกปิดข้อมูลส่วนนี้ได้ครับ

หลังจากจดโดเมน
อย่าลืมเข้าไปเช็คว่าโดเมนนั้นเป็นของคุณ 100% หรือไม่นะครับ โดยสังเกตุจากรายละเอียด whois และสังเกตุว่า Administrative Contect เป็นชื่อและที่อยู่ของคุณหรือไม่

การต่ออายุโดเมน
โดยปกติจะมี อีเมลแจ้งก่อนโดเมนจะหมดอายุประมาณ 45 วัน ดังนั้น ผู้เป็นเจ้าของโดเมน ควรหมั่นเช็คอีเมล หรือ อีเมลที่ใช้สำหรับสมัครจดโดเมนนั้น ควรเป็นอีเมลที่ใช้อยู่ประจำ เพื่อที่จะไม่พลาดการต่ออายุโดเมน
โดยการต่ออายุโดเมน ควรแจ้งไปยังผู้ให้บริการที่ดูแลให้ต่ออายุโดเมนให้ครับ หากคุณพลาดต่ออายุโดเมน สามารถต่ออายุได้ภายใน 45 วันหลังจากวันหมดอายุ หากเกินนั้นบางโดเมนอาจถูกลบ กลับมาให้ทำการจดโดเมนใหม่ได้ แต่ส่วนใหญ่จะถูกผู้ให้บริการขายโดเมนซื้อไว้ ถ้าต้องการซื้อคืน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงแนะนำว่า อย่าปล่อยให้โดเมนหมดอายุดีที่สุดครับ

การย้ายโดเมน
การจดโดเมน จะต้องมีผู้ให้บริการเป็นผู้จดโดเมนให้ ซึ่งผู้ให้บริการมีหลายเจ้า หากต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการก็สามารถทำได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. ตรวจสอบก่อนว่า โดเมนที่จะย้าย ยังไม่หมดอายุ และ ควรย้ายโดเมนก่อนถึงวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน และโดเมนนั้นคุณเป็นเจ้าของ 100%
  2. ขอ Transfer Code หรือ Auth Code จากผู้ให้บริการรายเดิม หรือในบางกรณีเจ้าของโดเมน login เข้าไปดูในระบบจัดการโดเมนเองก็ได้ครับ
  3. แจ้งชื่อโดเมนที่ต้องการย้าย และ Transfer Code ไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ทำการย้าย
  4. หลังจากผู้ให้บริการรายใหม่ดำเนินการย้ายโดเมนให้แล้ว จะมีอีเมลแจ้งมายังเจ้าของโดเมน ให้คลิก Approve คำขอย้ายโดเมนครับ
  5. การดำเนินการย้ายโดเมนจะใช้เวลาประมาณ 5 วัน

การย้ายโดเมนจะต่ออายุโดเมนไปในตัวเพิ่มอีก 1 ปี โดยอัตโนมัติครับ

Was this article helpful?

Related Articles