วิธีคัดลอก package ใน DirectAdmin

Copy Packages DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถคัดลอก package ที่ได้เพิ่มไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage User Packages ในหมวด Account Manager

คลิกที่ + ที่ package ที่ต้องการคัดลอก

คลิกที่ Copy

กำหนดชื่อของ package ที่ต้องการคัดลอก จากนั้นคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้คัดลอก package ดังกล่าวแล้ว (จากภาพตัวอย่างจะเป็นการคัดลอก firstpackage มาเป็น secondpackage)

Was this article helpful?

Related Articles