วิธีเปลี่ยน IP server ของผู้ใช้อื่นใน DirectAdmin

Change another user server IP DirectAdmin

หากต้องการเปลี่ยน IP server ของผู้ใช้อื่นที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ List Users ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่ผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยน IP

คลิกที่ Change IP

เลือก IP server ที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่ CHANGE

ระบบจะแจ้งว่าได้เปลี่ยน IP server ของผู้ใช้ที่เลือกแล้ว (ในภาพตัวอย่างจะเป็นการเปลี่ยน IP server จาก 123.123.123.123 เป็น 111.222.333.123)

Was this article helpful?

Related Articles