การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ ItsYourDomain.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ ItsYourDomain.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี ItsYourDomain.com ของคุณ จากนั้นคลิก Login

2. คลิก Name Server Management

3. ในส่วนของ Create a new name server. ทำการคลิกที่ New

4. กำหนดค่า Nameserver 1 และค่า IP Address จากนั้นคลิก Continue

5. ดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำอีกครั้งสำหรับการกำหนดค่า Nameserver 2

เสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ ItsYourDomain.com ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้

Was this article helpful?

Related Articles