วิธีแก้ไข suspension message ใน DirectAdmin

Reset suspension message DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถแก้ไข suspension message ที่จะแจ้งเตือนผู้ใช้ที่ถูกระงับการใช้งานใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Suspension Message ในหมวด Account Manager

แก้ไขข้อมูลของ suspension message ตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ SAVE

  • Subject – แก้ไขหัวข้อของ suspension message ตามที่ต้องการ
  • Message – แก้ไขข้อความของ suspension message ตามที่ต้องการ

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการแก้ไขของ suspension message ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles