การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู Control Panel

2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี Netfirms.ca ของคุณ จากนั้นคลิก Login

3. คลิกเมนู Domains และเลือก Domain Manager

4. คลิกโดเมนเนมที่ต้องการ

5. คลิกแท็บ DNS

6. คลิกแท็บ NS Record

7. คลิกที่ปุ่ม Add

8. กำหนดค่า Nameserver 1 และค่า IP Address จากนั้นคลิก Add

9. ดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำอีกครั้งสำหรับการกำหนดค่า Nameserver 2

เสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งาน

Was this article helpful?

Related Articles