การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู Log in

2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี NetworkSolutions.com ของคุณ จากนั้นคลิก Login

3. คลิกเมนู nsWebAddress และเลือก Manage Domain Names

4. ติ๊กเลือก Designated DNS และคลิก Apply Changes

5. ในส่วนของ Edit Domain Name Servers ทำการคลิก Move DNS

6. กำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ และคลิก Move DNS

7. กำหนดค่าไอพีแอดเดรส จากนั้นคลิก Go

เสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้

Was this article helpful?

Related Articles