การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ระบุบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ dotster.com จากนั้นคลิกปุ่ม Login

2. คลิกที่แท็บ My Domains

3. คลิกโดเมนเนมที่คุณต้องการตั้งค่า

4. ในส่วนของ Name Servers ทำการคลิกที่ Update Name Servers

5. กำหนดค่า Nameserver ตามที่คุณต้องการ ดังภาพ จากนั้นคลิก Add

6. กรอกอีเมลล์ในช่อง Confirmation Email Address และคลิก Continue

7. ระบบจะแจ้งยืนยันการเปลี่ยน Nameserver จากนั้นคลิก Back to Domain information

8. เสร็จสิ้นการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติ

Was this article helpful?

Related Articles