วิธีตรวจสอบไฟล์ backup ใน DirectAdmin

System Info Files backup DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบไฟล์ backup ที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ File Manager ในหมวด System Info & Files

คลิกที่โฟลเดอร์ backups

ระบบจะแสดงไฟล์ backup ทั้งหมดที่ถูกสร้างไว้ ดังภาพตัวอย่าง

ชื่อของไฟล์ backup ที่ถูกสร้างจะมีการกำหนดชื่อในลักษณะของ [backup]-[เดือน]-[วัน]-[ปี]-[หมายเลขชุดข้อมูล].tar.gz
เช่น backup-Apr-18.2023-1.tar.gz โดยถ้ามีการสร้างไฟล์ backup หลายๆ ครั้งในวันเดียว ชื่อของไฟล์ backup ต่อไปจะเป็น backup-Apr-18.2023-2.tar.gz ซึ่งระบบนี้มีไว้เพื่อป้องกันการสร้างไฟล์ backup ทับกัน หากมีการสร้างไฟล์ backup ในวันเดียวกัน

Was this article helpful?

Related Articles